Για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών σας, αυτό το site θα συλλέγει τα cookies.
Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση του site μας, να μετρηθεί, παρακαλούμε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
Havoline Extra

Τα λιπαντικά κινητήρα Havoline Extra αναπτύχθηκαν με τη χρήση λαδιών βάσης υψηλής ποιότητας και προσθέτων, ώστε να επιτυγχάνεται ο υψηλός βαθμός προστασίας ενάντια στη φθορά που απαιτείται στα παλαιότερα οχήματα πολλών χιλιομέτρων, τα οποία δεν διαθέτουν καταλύτη ή φίλτρα σωματιδίων ντίζελ.